TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 370/QĐ-TTg năm 2018 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
 
2 Quyết định 117/QĐ-TTg năm 2018 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
 
3 Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg năm 2017 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 630/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết...
Ban hành:
  10/05/2017
Hiệu lực:
  10/05/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
 
5 Quyết định 48/QĐ-TTg năm 2017 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 48/QĐ-TTg năm 2017 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban...
Ban hành:
  13/01/2017
Hiệu lực:
  13/01/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Thông tư 20/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
 
7 Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2016 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2016 về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1013/QĐ-TTg Loại văn bản: ...
Ban hành:
  06/06/2016
Hiệu lực:
  06/06/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực đến: 31/12/2016
8 Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Số hiệu: 100/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết ...
Ban hành:
  20/10/2015
Hiệu lực:
  10/12/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực