TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật dân sự 2006 NGHỊ QUYẾT 03/2006/NQ-HĐTP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐTP Loại văn...
Ban hành:
  08/07/2006
Hiệu lực:
  06/08/2006
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa...
Ban hành:
  11/10/2016
Hiệu lực:
  21/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Số hiệu: 100/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/11/2016
Hiệu lực:
  18/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Nghị quyết 13/2016/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 13/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị...
Ban hành:
  05/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Nghị quyết 12/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 12/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh Ngày ban hành: 05/08/2016 ...
Ban hành:
  05/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 11/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh Ngày ban...
Ban hành:
  05/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về đặt tên 03 tuyến đường mới trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về đặt tên 03 tuyến đường mới trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 10/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Danh Ngày ban hành: 05/08/2016 ...
Ban hành:
  05/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-20 Nghị quyết 09/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý học phí đối với Trường Đại học Tiền Giang, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang từ...
Ban hành:
  05/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND quy định về mức thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017 Số hiệu: 08/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: ...
Ban hành:
  05/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Nghị quyết 07/2016/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: ...
Ban hành:
  05/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >