TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Hiến pháp 2013 Hiến pháp 2013 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Hiến pháp Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 28/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết Ngày 28/11/2013, Quốc hội đã...
Ban hành:
  28/11/2013
Hiệu lực:
  01/01/2014
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Hiến pháp năm 1992 Hiến pháp năm 1992 Số hiệu: 68-LCT/HĐNN8 Loại văn bản: Hiến pháp Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Lê Quang Đạo Ngày ban hành: 15/04/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  15/04/1992
Hiệu lực:
  18/04/1992
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 01/01/2014
3 Hiến pháp năm 1980 Hiến pháp năm 1980 Số hiệu: 248-LCT Loại văn bản: Hiến pháp Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Trường Chinh Ngày ban hành: 18/12/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  18/12/1980
Hiệu lực:
  19/12/1980
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 18/04/1992
4 Hiến pháp năm 1959 Hiến pháp năm 1959 Số hiệu: 1/SL Loại văn bản: Hiến pháp Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Tôn Đức Thắng Ngày ban hành: 31/12/1959 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  31/12/1959
Hiệu lực:
  01/01/1960
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 19/12/1980
5 Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp năm 1946 Số hiệu: Khôngsố Loại văn bản: Hiến pháp Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Ngày ban hành: 09/11/1946 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  09/11/1946
Hiệu lực:
  24/11/1946
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 01/01/1960