TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 103/2006/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH Số hiệu: 01/2007/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa...
Ban hành:
  14/02/2007
Hiệu lực:
  09/05/2007
Trạng thái:
  còn hiệu lực
2 Thông tư 07/2013/TT-BCT quy định việc đăng ký sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Siết chặt quản lý việc sử dụng hóa chất độc hại Từ đầu năm sau, việc đăng ký sử dụng các loại hóa chất nguy hiểm trong sản xuất hàng hóa sẽ phải thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2013/TT-BCT.   Theo đó, người sử dụng sẽ phải thực...
Ban hành:
  22/04/2013
Hiệu lực:
  01/01/2014
Trạng thái:
  còn hiệu lực
3 Thông tư 181/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 181/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 181/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài...
Ban hành:
  07/11/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
4 Thông tư 31/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 31/2016/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-NHNN quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú do Thống đốc Ngân hàng Nhà...
Ban hành:
  15/11/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
5 Thông tư 31/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Thông tư 31/2016/TT-BNNPTNT quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại cơ quan hành...
Ban hành:
  05/10/2016
Hiệu lực:
  01/12/2016
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
6 Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 33/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  25/10/2016
Hiệu lực:
  10/12/2016
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
7 Thông tư 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 169/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 169/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ...
Ban hành:
  26/10/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
8 Thông tư 40/2016/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế Thông tư 40/2016/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên...
Ban hành:
  04/11/2016
Hiệu lực:
  21/12/2016
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
9 Thông tư 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 152/2016/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 152/2016/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban...
Ban hành:
  17/10/2016
Hiệu lực:
  04/12/2016
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
10 Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khâu và Nghị Thông tư 10/2016/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 01/2016/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa...
Ban hành:
  19/10/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 >