TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Số hiệu: 11/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 08/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã...
Ban hành:
  08/03/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 Pháp lệnh Cảnh sát môi trường năm 2014 Số hiệu: 10/2014/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 23/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: ...
Ban hành:
  23/12/2014
Hiệu lực:
  05/06/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 09/2014/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp...
Ban hành:
  20/01/2014
Hiệu lực:
  20/01/2014
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh Cảnh sát cơ động 2013 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 08/2013/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 23/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày...
Ban hành:
  23/12/2013
Hiệu lực:
  01/07/2014
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2013 Số hiệu: 07/2013/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  12/07/2013
Hiệu lực:
  01/03/2014
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 Số hiệu: 06/2013/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 18/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số...
Ban hành:
  18/03/2013
Hiệu lực:
  01/01/2014
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 05/2012/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: ...
Ban hành:
  20/10/2012
Hiệu lực:
  01/01/2013
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi 2012 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 04/2012/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  16/07/2012
Hiệu lực:
  01/09/2012
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012 Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật 2012 Số hiệu: 03/2012/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 16/04/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã...
Ban hành:
  16/04/2012
Hiệu lực:
  01/07/2013
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 02/2012/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ...
Ban hành:
  28/03/2012
Hiệu lực:
  01/01/2013
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >