TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Bộ luật dân sự năm 2015 Bộ luật dân sự 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều (Thay vì Bộ luật dân sự 2005 là 7 Phần, 36 Chương, 777 Điều). Cấu trúc Bộ luật dân sự năm 2015 có phần khác biệt BLDS cũ, được sắp xếp như sau: Phần thứ nhất: Quy định chung Chương I: Những quy định...
Ban hành:
  24/11/2015
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  còn hiệu lực
2 Bộ luật Hình sự 2015 Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều). Cấu trúc Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với BLHS cũ như sau: Phần thứ nhất: Những quy định chung Chương I. Điều khoản cơ...
Ban hành:
  27/11/2015
Hiệu lực:
  01/01/2018
Trạng thái:
  chưa có hiệu lực
3 Luật đầu tư năm 2014 Một số điểm mới trong Luật đầu tư 2014 Luật đầu tư 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có nhiều điểm mới nổi bật. Điển hình như:   - Quy định thêm các đối tượng ưu đãi đầu tư: dự án có quy mô vốn từ 6000 tỷ đồng trở lên, dự...
Ban hành:
  26/11/2014
Hiệu lực:
  01/07/2015
Trạng thái:
  còn hiệu lực
4 Luật Thương mại năm 2005
Ban hành:
  14/06/2005
Hiệu lực:
  01/01/2006
Trạng thái:
  còn hiệu lực
5 Luật sở hữu trí tuệ 2005
Ban hành:
  29/11/2005
Hiệu lực:
  01/07/2006
Trạng thái:
  còn hiệu lực
6 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2009 Số hiệu: 36/2009/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: 01/01/2010 Ngày công báo: 12/08/2009 Số công...
Ban hành:
  19/06/2009
Hiệu lực:
  01/01/2010
Trạng thái:
  còn hiệu lực
7 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 Số hiệu: 106/2016/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết ...
Ban hành:
  06/04/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Luật Dược 2016 Luật Dược 2016 Số hiệu: 105/2016/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 06/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết Luật Dược 2016 quy định về...
Ban hành:
  06/04/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
9 Luật trẻ em 2016 Luật trẻ em 2016 Số hiệu: 102/2016/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 05/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết Luật trẻ em 2016 quy định về...
Ban hành:
  05/04/2016
Hiệu lực:
  01/06/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
10 Luật điều ước quốc tế 2016 Luật điều ước quốc tế 2016 Số hiệu: 108/2016/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 09/04/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Tình trạng: Đã biết Luật điều...
Ban hành:
  09/04/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >