TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 337/QĐ-BKĐT về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam
Ban hành:
  10/04/2007
Hiệu lực:
  10/04/2007
Trạng thái:
  còn hiệu lực
2 Quyết định 3446/QĐ-BGTVT năm 2016 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 3446/QĐ-BGTVT năm 2016 phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 3446/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban...
Ban hành:
  04/11/2016
Hiệu lực:
  04/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Quyết định 3899/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan Quyết định 3899/QĐ-TCHQ năm 2016 Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan Số hiệu: 3899/QĐ-TCHQ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan ...
Ban hành:
  10/11/2016
Hiệu lực:
  15/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 2449/QĐ-BTC năm 2016 Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính Quyết định 2449/QĐ-BTC năm 2016 Quy chế công tác lưu trữ của Bộ Tài chính Số hiệu: 2449/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Thị Mai Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang...
Ban hành:
  11/11/2016
Hiệu lực:
  11/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 2220/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2220/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  17/11/2016
Hiệu lực:
  17/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 2190/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2190/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2190/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam ...
Ban hành:
  15/11/2016
Hiệu lực:
  15/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 45/2016/QĐ-UBND Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao Quyết định 45/2016/QĐ-UBND Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái giao Số hiệu: 45/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh...
Ban hành:
  10/11/2016
Hiệu lực:
  20/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái Quyết định 44/2016/QĐ-UBND Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái Số hiệu: 44/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm...
Ban hành:
  07/11/2016
Hiệu lực:
  17/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-UBND và 36/2013/QĐ-UBND do tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 43/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương kèm theo Quyết định 02/2011/QĐ-UBND và 36/2013/QĐ-UBND do...
Ban hành:
  04/11/2016
Hiệu lực:
  14/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái Quyết định 42/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái Số hiệu: 42/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm...
Ban hành:
  04/11/2016
Hiệu lực:
  14/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >