TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương Số hiệu: ...
Ban hành:
  08/12/2017
Hiệu lực:
  01/01/2018
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
2 Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu cho hộ gia đình, cá Quyết định 50/2017/QĐ-UBND về Quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất có diện...
Ban hành:
  07/12/2017
Hiệu lực:
  25/12/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
3 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp Số hiệu: 2402/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Lê Thành Long Ngày ban hành: 27/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật ...
Ban hành:
  27/11/2017
Hiệu lực:
  27/11/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Yên Quyết định 2330/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Phú Yên Số hiệu: 2330/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh...
Ban hành:
  27/11/2017
Hiệu lực:
  27/11/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 2328/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên Quyết định 2328/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Phú Yên Số hiệu: 2328/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú...
Ban hành:
  27/11/2017
Hiệu lực:
  27/11/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Yên Quyết định 2327/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới và sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Phú Yên Số hiệu: 2327/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: ...
Ban hành:
  27/11/2017
Hiệu lực:
  27/11/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 1389/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Quyết định 1389/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 1389/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang ...
Ban hành:
  30/11/2017
Hiệu lực:
  30/11/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Thông tư 26/2017/TT-BCT về quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 26/2017/TT-BCT về quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 26/2017/TT-BCT Loại...
Ban hành:
  29/11/2017
Hiệu lực:
  18/01/2018
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
9 Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Số hiệu: 42/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang Ngày...
Ban hành:
  29/11/2017
Hiệu lực:
  10/12/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 2239/QĐ-BTTTT năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 2239/QĐ-BTTTT năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 2239/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin...
Ban hành:
  05/12/2017
Hiệu lực:
  05/12/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >