TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 37/2017/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: ...
Ban hành:
  07/12/2017
Hiệu lực:
  23/01/2018
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
2 Quyết định 3396/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Quyết định 3396/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Số hiệu: 3396/QĐ-UBND Loại văn bản: ...
Ban hành:
  27/11/2017
Hiệu lực:
  01/01/2018
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn Thông
Ban hành:
  11/12/2017
Hiệu lực:
  11/12/2017
Trạng thái:
 
4 Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 243/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Số hiệu: 243/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác ...
Ban hành:
  29/11/2017
Hiệu lực:
  29/11/2017
Trạng thái:
  Không xác định
5 Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2017 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2017 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 Số hiệu: 242/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc...
Ban hành:
  28/11/2017
Hiệu lực:
  28/11/2017
Trạng thái:
  Không xác định
6 Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 Kế hoạch 241/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 Số hiệu: 241/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  28/11/2017
Hiệu lực:
  28/11/2017
Trạng thái:
  Không xác định
7 Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Số hiệu: 240/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính Ngày ban...
Ban hành:
  28/11/2017
Hiệu lực:
  28/11/2017
Trạng thái:
  Không xác định
8 Quyết định 6253/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 6253/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 6253/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố...
Ban hành:
  29/11/2017
Hiệu lực:
  29/11/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Số hiệu: 576/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình ...
Ban hành:
  27/11/2017
Hiệu lực:
  27/11/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định 41/2017/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội Số hiệu: 41/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: ...
Ban hành:
  06/12/2017
Hiệu lực:
  16/12/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 >