TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Ban hành:
  19/12/2017
Hiệu lực:
  19/12/2017
Trạng thái:
 
2 Thông tư 38/2017/TT-BTTTT về hướng dẫn cơ quan báo chí xây dựng chương trình, nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ban hành:
 
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
 
3 Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Quyết định 42/2017/QĐ-UBND về Quy định phân cấp nhiệm vụ chi, mức chi kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh Số hiệu: 42/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Dương...
Ban hành:
  07/12/2017
Hiệu lực:
  18/12/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
4 Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong khu công nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định 28/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong khu công nghiệp do tỉnh Bình Dương ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  08/12/2017
Hiệu lực:
  01/01/2018
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
5 Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2017 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch 246/KH-UBND năm 2017 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Số hiệu: 246/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Đinh Khắc Đính Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  04/12/2017
Hiệu lực:
  04/12/2017
Trạng thái:
  Không xác định
6 Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2010/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2010/QĐ-TTg Loại văn...
Ban hành:
  13/12/2017
Hiệu lực:
  13/12/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC kèm theo Quyết định 43/2010/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định 53/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ khoản 1 Điều 6 của Quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC kèm theo Quyết định 43/2010/QĐ-UBND do tỉnh Kon Tum ban hành Số hiệu: 53/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi...
Ban hành:
  04/12/2017
Hiệu lực:
  13/12/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Quyết định 132/2017/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và Trưởng, Phó trưởng Phòng Y tế các huyện,...
Ban hành:
  06/12/2017
Hiệu lực:
  16/12/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
9 Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2017 về ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) do Chính phủ ban hành Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2017 về ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) do Chính phủ ban hành Số hiệu: 132/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban...
Ban hành:
  08/12/2017
Hiệu lực:
  08/12/2017
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Quyết định 39/2017/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Số hiệu: 39/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Văn Linh Ngày ban...
Ban hành:
  04/12/2017
Hiệu lực:
  15/12/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 >