TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật dân sự 2006 NGHỊ QUYẾT 03/2006/NQ-HĐTP VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2005 VỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG DO HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO BAN HÀNH Số hiệu: 03/2006/NQ-HĐTP Loại văn...
Ban hành:
  08/07/2006
Hiệu lực:
  06/08/2006
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành THÔNG TƯ 01/2007/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 103/2006/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH Số hiệu: 01/2007/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa...
Ban hành:
  14/02/2007
Hiệu lực:
  09/05/2007
Trạng thái:
  còn hiệu lực
3 Quyết định 337/QĐ-BKĐT về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam
Ban hành:
  10/04/2007
Hiệu lực:
  10/04/2007
Trạng thái:
  còn hiệu lực
4 Luật Thương mại năm 2005
Ban hành:
  14/06/2005
Hiệu lực:
  01/01/2006
Trạng thái:
  còn hiệu lực
5 Luật sở hữu trí tuệ 2005
Ban hành:
  29/11/2005
Hiệu lực:
  01/07/2006
Trạng thái:
  còn hiệu lực
6 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2009 Số hiệu: 36/2009/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: 01/01/2010 Ngày công báo: 12/08/2009 Số công...
Ban hành:
  19/06/2009
Hiệu lực:
  01/01/2010
Trạng thái:
  còn hiệu lực
7 Quyết định 1891/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kinh phí, bổ sung danh mục tu bổ đê điều địa phương, xử lý khẩn cấp đê điều năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định 1891/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kinh phí, bổ sung danh mục tu bổ đê điều địa phương, xử lý khẩn cấp đê điều năm 2009 do tỉnh Bắc Ninh ban hành Số hiệu: 1891/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh ...
Ban hành:
  16/12/2009
Hiệu lực:
  16/12/2009
Trạng thái:
  Không còn phù hợp
8 Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Số hiệu: 1871/QĐ-UBND ...
Ban hành:
  14/12/2009
Hiệu lực:
  14/12/2009
Trạng thái:
  Không còn phù hợp
9 Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, gara ô tô, thành nhà làm việc đội Kiểm lâm cơ động, phòng chống cháy rừng và Ban quản lý rừng - C Quyết định 1929/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp nhà kho, nhà luyện tập, gara ô tô, thành nhà làm việc đội Kiểm lâm...
Ban hành:
  22/12/2009
Hiệu lực:
  22/12/2009
Trạng thái:
  Không còn phù hợp
10 Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng Quyết định 1918/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây...
Ban hành:
  21/12/2009
Hiệu lực:
  21/12/2009
Trạng thái:
  Không còn phù hợp
1 2 3 4 5 >