TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Thông tư 50 TC/TCT hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50 TC/TCT hướng dẫn thi hành Pháp lệnh của Hội đồng Nhà nước và Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng về thuế nhà, đất do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 50TC/TCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài...
Ban hành:
  30/09/1992
Hiệu lực:
  01/10/1992
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 01/01/1994
2 Quyết định 70/QĐ-NH1 năm 1993 bổ sung Thể lệ phát hành và sử dụng Ngân phiếu thanh toán do Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 70/QĐ-NH1 năm 1993 bổ sung Thể lệ phát hành và sử dụng Ngân phiếu thanh toán do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 70/QĐ-NH1 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sĩ...
Ban hành:
  29/03/1993
Hiệu lực:
  29/03/1993
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 12/08/1993
3 Quyết định 112/QĐ-NH9 năm 1994 về phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức, viên chức Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 112/QĐ-NH9 năm 1994 về phân cấp tạm thời thẩm quyền quyết định lương công chức, viên chức Ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 112/QĐ-NH9 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân...
Ban hành:
  31/05/1994
Hiệu lực:
  31/05/1994
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 22/07/1994
4 Quyết định 279/QĐ-NH1 năm 1996 điều chỉnh lãi suất cho vay và kỳ hạn thu lãi cho vay theo đối tượng chỉ định của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo Quyết định 279/QĐ-NH1 năm 1996 điều chỉnh lãi suất cho vay và kỳ hạn thu lãi cho vay theo đối tượng chỉ định của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng phục vụ người nghèo Số hiệu: 279/QĐ-NH1 Loại văn bản: Quyết định ...
Ban hành:
  14/10/1996
Hiệu lực:
  14/10/1996
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 16/10/2015
5 Chỉ thị 03-CT/NH6 năm 1996 về đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và làm sạch, đẹp tiền mặt trong lưu thông do Ngân hàng Nhà nước ban hành Chỉ thị 03-CT/NH6 năm 1996 về đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và làm sạch, đẹp tiền mặt trong lưu thông do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 03-CT/NH6 Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ...
Ban hành:
  28/02/1996
Hiệu lực:
  28/02/1996
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 16/10/2015
6 Quyết định 15/QĐ-NH1 năm 1996 về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 15/QĐ-NH1 năm 1996 về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 15/QĐ-NH1 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân...
Ban hành:
  15/01/1996
Hiệu lực:
  15/01/1996
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 16/10/2015
7 Quyết định 01/QĐ-NH1 năm 1996 về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 01/QĐ-NH1 năm 1996 về phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 01/QĐ-NH1 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân...
Ban hành:
  02/01/1996
Hiệu lực:
  02/01/1996
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 16/10/2015
8 Quyết định 360 QĐ/NH1 năm 1995 về phát hành tín phiếu Ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 360 QĐ/NH1 năm 1995 về phát hành tín phiếu Ngân hàng nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 360QĐ/NH1 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân...
Ban hành:
  15/12/1995
Hiệu lực:
  15/12/1995
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 16/10/2015
9 Quyết định 264-QĐ/NH1 năm 1995 về cho phép thí điểm thực hiện đề án cho vay, ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn do Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 264-QĐ/NH1 năm 1995 về cho phép thí điểm thực hiện đề án cho vay, ưu đãi xây dựng và cải tạo nhà ở đối với các hộ gia đình ở nông thôn do Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 264-QĐ/NH1 ...
Ban hành:
  19/09/1995
Hiệu lực:
  19/09/1995
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 16/10/2015
10 Chỉ thị 06-CT/NH4 năm 1995 về tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Chỉ thị 06-CT/NH4 năm 1995 về tổ chức, triển khai nội dung kiểm toán nội bộ trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Số hiệu: 06-CT/NH4 Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Cao Sỹ Kiêm Ngày ban hành: 07/07/1995 ...
Ban hành:
  07/07/1995
Hiệu lực:
  07/07/1995
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 16/10/2015
1 2 3 4 5 >