TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 951/QĐ-UB năm 1979 quy định các tiêu chuẩn về doanh thu và lãi để xếp vào loại hộ kinh doanh nhỏ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 951/QĐ-UB năm 1979 quy định các tiêu chuẩn về doanh thu và lãi để xếp vào loại hộ kinh doanh nhỏ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 951/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành...
Ban hành:
  29/03/1979
Hiệu lực:
  29/03/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
2 Chỉ thị 93/CT-UB năm 1979 về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tiền mặt công quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 93/CT-UB năm 1979 về tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tiền mặt công quỹ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 93/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người...
Ban hành:
  14/06/1979
Hiệu lực:
  14/06/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
3 Quyết định 92/QĐ-UB năm 1978 thành lập Hội đồng Giám định vật tư, thiết bị đã kiểm kê trưng mua do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 92/QĐ-UB năm 1978 thành lập Hội đồng Giám định vật tư, thiết bị đã kiểm kê trưng mua do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 92/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ...
Ban hành:
  19/05/1978
Hiệu lực:
  19/05/1978
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
4 Quyết định 871/QĐ-UB năm 1978 chấm dứt buôn bán tư nhân trên 3 ngành hàng: vật tư, vải sợi, điện máy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 871/QĐ-UB năm 1978 chấm dứt buôn bán tư nhân trên 3 ngành hàng: vật tư, vải sợi, điện máy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 871/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành...
Ban hành:
  29/05/1978
Hiệu lực:
  29/05/1978
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
5 Quyết định 950/QĐ-UB năm 1979 trích giảm thuế lợi tức đối với các cơ sở kinh tế tập thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, kinh doanh nông nghiệp (không chịu thuế nông nghiệp) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 950/QĐ-UB năm 1979 trích giảm thuế lợi tức đối với các cơ sở kinh tế tập thể sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vận tải, xây dựng, kinh doanh nông nghiệp (không chịu thuế nông nghiệp) do Ủy ban nhân dân thành...
Ban hành:
  29/03/1979
Hiệu lực:
  29/03/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
6 Chỉ thị 94/CT-UB phân loại và xếp hạng xí nghiệp công nghiệp thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 94/CT-UB phân loại và xếp hạng xí nghiệp công nghiệp thuộc thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 94/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: ...
Ban hành:
  22/06/1979
Hiệu lực:
  22/06/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
7 Quyết định 943/QĐ-UB ban hành Điều lệ tạm thời về "Bảo vệ các công trình thủy lợi" ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 943/QĐ-UB ban hành Điều lệ tạm thời về "Bảo vệ các công trình thủy lợi" ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 943/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: ...
Ban hành:
  07/06/1978
Hiệu lực:
  07/06/1978
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
8 Quyết định 93/QĐ-UB thành lập Liên hiệp hợp tác xã ngành mành trúc xuất khẩu trực thuộc Liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 93/QĐ-UB thành lập Liên hiệp hợp tác xã ngành mành trúc xuất khẩu trực thuộc Liên hiệp hợp tác xã tiểu công nghiệp – thủ công nghiệp thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí...
Ban hành:
  02/08/1980
Hiệu lực:
  02/08/1980
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
9 Quyết định 874/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời về quản lý thống nhất bảo vệ động vật – thực vật rừng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 874/QĐ-UB ban hành Quy định tạm thời về quản lý thống nhất bảo vệ động vật – thực vật rừng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 874/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ...
Ban hành:
  31/05/1978
Hiệu lực:
  31/05/1978
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
10 Quyết định 949/QĐ-UB năm 1979 giảm thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hình thức hợp tác thuộc các ngành kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 949/QĐ-UB năm 1979 giảm thuế lợi tức doanh nghiệp đối với các hình thức hợp tác thuộc các ngành kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban...
Ban hành:
  29/03/1979
Hiệu lực:
  29/03/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >