TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Thông tư 37/TT năm 1980 quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy Đại học và Cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục ban hành Thông tư 37/TT năm 1980 quy định chế độ làm việc của cán bộ giảng dạy Đại học và Cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục ban hành Số hiệu: 37/TT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục Người ký: Nguyễn Cảnh Toàn Ngày ban...
Ban hành:
  14/11/1980
Hiệu lực:
  14/11/1980
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Quyết định 2854/TL-QĐ năm 1975 ban hành qui phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu QP - TL - C - 1 - 75 do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ban hành Quyết định 2854/TL-QĐ năm 1975 ban hành qui phạm tính toán thủy lực cống dưới sâu QP - TL - C - 1 - 75 do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ban hành Số hiệu: 2854/TL-QĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi Người ký: Vũ Khắc Mẫn Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  04/12/1975
Hiệu lực:
  02/09/1976
Trạng thái:
  Không xác định
3 Công ước 150 năm 1978 về quản lý lao động: vai trò, chức năng và tổ chức Công ước 150 năm 1978 về quản lý lao động: vai trò, chức năng và tổ chức Số hiệu: 150 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 26/06/1978 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật ...
Ban hành:
  26/06/1978
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Công ước 144 năm 1976 về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động Công ước 144 năm 1976 về sự tham khảo ý kiến ba bên nhằm xúc tiến việc thi hành các quy phạm quốc tế về lao động Số hiệu: 144 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 21/06/1976 Ngày hiệu lực: Ngày công...
Ban hành:
  21/06/1976
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Thông tri 09/TT-UB năm 1978 về những quy định trong quan hệ với các cơ quan nước ngoài và người nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông tri 09/TT-UB năm 1978 về những quy định trong quan hệ với các cơ quan nước ngoài và người nước ngoài do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 09/TT-UB Loại văn bản: Thông tri Nơi ban hành: Thành phố...
Ban hành:
  25/04/1978
Hiệu lực:
  25/04/1978
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 04/03/2010
6 Quyết định 253/QĐ-UB năm 1978 ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên công an xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 253/QĐ-UB năm 1978 ban hành Quy định tạm thời về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, lề lối làm việc và chế độ đãi ngộ cho cán bộ, nhân viên công an xã do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban...
Ban hành:
  30/12/1978
Hiệu lực:
  01/01/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 31/10/2001
7 Quyết định 193/QĐ-UB năm 1980 ban hành 6 tiêu chuẩn địa phương về vải sợi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 193/QĐ-UB năm 1980 ban hành 6 tiêu chuẩn địa phương về vải sợi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 193/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ...
Ban hành:
  12/05/1980
Hiệu lực:
  12/05/1980
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 31/10/2001
8 Quyết định 1489/QĐ-UB năm 1979 ban hành tiêu chuẩn địa phương về điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất lương thực thực phẩm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 1489/QĐ-UB năm 1979 ban hành tiêu chuẩn địa phương về điều kiện vệ sinh của cơ sở sản xuất lương thực thực phẩm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 1489/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban...
Ban hành:
  14/08/1979
Hiệu lực:
  01/09/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 31/10/2001
9 Quyết định 953/QĐ-UB năm 1979 quy định mức thu nhập bình quân nhân khẩu ở thành phố để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh loại nhỏ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 953/QĐ-UB năm 1979 quy định mức thu nhập bình quân nhân khẩu ở thành phố để tính thuế đối với cơ sở kinh doanh loại nhỏ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 953/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết...
Ban hành:
  29/03/1979
Hiệu lực:
  29/03/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
10 Quyết định 952/QĐ-UB năm 1979 quy định mức miễn thu ở thành phố để tính thuế lợi tức doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 952/QĐ-UB năm 1979 quy định mức miễn thu ở thành phố để tính thuế lợi tức doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 952/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí...
Ban hành:
  29/03/1979
Hiệu lực:
  29/03/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >