TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 735/LB-QĐ năm 1975 về Quy phạm kỹ thuật an toàn các bình chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ Lao động - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành Quyết định 735/LB-QĐ năm 1975 về Quy phạm kỹ thuật an toàn các bình chịu áp lực do Bộ trưởng Bộ Lao động - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành Số hiệu: 735/LB-QĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Lao...
Ban hành:
  31/12/1975
Hiệu lực:
  31/12/1975
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Công ước về chất hướng thần 1971 Công ước về chất hướng thần 1971 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 17/07/1971 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  17/07/1971
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch mùa mưa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch mùa mưa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 17/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị ...
Ban hành:
  13/04/1977
Hiệu lực:
  13/04/1977
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 07/07/2009
4 Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 71/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình...
Ban hành:
  24/11/1977
Hiệu lực:
  24/11/1977
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 15/07/2008
5 Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công, thương nghiệp, quản lý nhà đất, công an, lương thực, giao thông vận tải và thuế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Chỉ thị 60/CT-UB năm 1977 hệ thống hóa pháp luật của ngành công, thương nghiệp, quản lý nhà đất, công an, lương thực, giao thông vận tải và thuế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  24/10/1977
Hiệu lực:
  24/10/1977
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 15/07/2008
6 Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật 2 năm 1980 – 1981 của thành phố Hồ Chí Minh Quyết định 350/QĐ-UB năm 1980 phê duyệt kế hoạch khoa học và kỹ thuật 2 năm 1980 – 1981 của thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 350/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  10/09/1980
Hiệu lực:
  10/09/1980
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 04/01/1999
7 Quyết định 521/QĐ-UB năm 1978 xử lý dược phòng Viết Khâm 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1, vi phạm quy định hành nghề do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 521/QĐ-UB năm 1978 xử lý dược phòng Viết Khâm 139 Đinh Tiên Hoàng Quận 1, vi phạm quy định hành nghề do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 521/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: ...
Ban hành:
  20/04/1978
Hiệu lực:
  20/04/1978
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
8 Thông báo 50/TB-UB về quản lý thị trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 50/TB-UB về quản lý thị trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Số hiệu: 50/TB-UB Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Đình Nhơn Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  22/07/1977
Hiệu lực:
  22/07/1977
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 21/08/1998
9 Thông tư 60/TATC năm 1978 hướng dẫn giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ, chồng trong Nam, tập kết ra Bắc lấy vợ, chồng khác do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 60/TATC năm 1978 hướng dẫn giải quyết tranh chấp về hôn nhân và gia đình của cán bộ, bộ đội đã có vợ, chồng trong Nam, tập kết ra Bắc lấy vợ, chồng khác do Tòa án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  22/02/1978
Hiệu lực:
  22/02/1978
Trạng thái:
  Không xác định
10 Quyết định 344QĐ/KT năm 1977 về quy phạm phân cấp đê QPTL.A.6-77 do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ban hành Quyết định 344QĐ/KT năm 1977 về quy phạm phân cấp đê QPTL.A.6-77 do Bộ trưởng Bộ Thủy lợi ban hành Số hiệu: 344QĐ/KT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thuỷ lợi Người ký: Vũ Khắc Mẫn Ngày ban hành: 21/03/1977 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày...
Ban hành:
  21/03/1977
Hiệu lực:
  15/07/1977
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 07/02/2014
< 1 2 3 4 5 6 7 >