TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Chỉ thị 38-CTUB năm 1979 về tập trung chống hạn, chủ động phòng chống lũ, mưa, úng cho lúa mùa chính vụ do Tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị 38-CTUB năm 1979 về tập trung chống hạn, chủ động phòng chống lũ, mưa, úng cho lúa mùa chính vụ do Tỉnh Bến Tre ban hành Số hiệu: 38-CTUB Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Lê Hữu Nghĩa Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  07/09/1979
Hiệu lực:
  07/09/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 10/07/2013
2 Quyết định 183-UB/QĐ năm 1980 về bản quy định tạm thời về thu thuỷ lợi phí do Tỉnh Bến Tre ban hành Quyết định 183-UB/QĐ năm 1980 về bản quy định tạm thời về thu thuỷ lợi phí do Tỉnh Bến Tre ban hành Số hiệu: 183-UB/QĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Lê Minh Đào Ngày ban hành: 23/06/1980 Ngày hiệu lực: Đã biết ...
Ban hành:
  23/06/1980
Hiệu lực:
  23/06/1980
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 09/07/2013
3 Chỉ thị 33/UB-CT năm 1979 về công tác phòng, chống bão lụt để bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản sinh mạng của nhân dân do tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị 33/UB-CT năm 1979 về công tác phòng, chống bão lụt để bảo vệ sản xuất, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài sản sinh mạng của nhân dân do tỉnh Bến Tre ban hành Số hiệu: 33/UB-CT Loại văn bản: Chỉ thị ...
Ban hành:
  16/07/1979
Hiệu lực:
  16/07/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 09/07/2013
4 Chỉ thị 31-UB/CT năm 1979 về xây dựng màng lưới thú y địa phương do tỉnh Bến Tre ban hành Chỉ thị 31-UB/CT năm 1979 về xây dựng màng lưới thú y địa phương do tỉnh Bến Tre ban hành Số hiệu: 31-UB/CT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Lê Hữu Nghĩa Ngày ban hành: 22/06/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  22/06/1979
Hiệu lực:
  22/06/1979
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 09/07/2013
5 Chỉ thị 37/UB/CT năm 1978 về hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế xã, phường trong tỉnh Bến Tre Chỉ thị 37/UB/CT năm 1978 về hướng dẫn thi hành chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế xã, phường trong tỉnh Bến Tre Số hiệu: 37/UB/CT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Võ Văn Phẩm Ngày ban hành: 04/08/1978 Ngày hiệu...
Ban hành:
  04/08/1978
Hiệu lực:
  04/08/1978
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 09/07/2013
6 Hiệp định về mua sắm của Chính phủ Hiệp định về mua sắm của Chính phủ Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 12/04/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  12/04/1979
Hiệu lực:
  01/01/1981
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam - Tiệp Khắc Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý giữa Việt Nam - Tiệp Khắc Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa...
Ban hành:
  10/02/1980
Hiệu lực:
  16/04/1984
Trạng thái:
  Không xác định
8 Công ước Rome về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng năm 1980 Công ước Rome về Luật áp dụng đối với các nghĩa vụ theo hợp đồng năm 1980 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 19/06/1980 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập...
Ban hành:
  19/06/1980
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS-74 Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS-74 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/11/1974 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình...
Ban hành:
  01/11/1974
Hiệu lực:
  25/05/1980
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Sắc luật 02/SL năm 1976 quy định việc bắt, giam, khám người, khám nhà ở, khám đồ vật do Hội đồng Chánh phủ ban hành Sắc luật 02/SL năm 1976 quy định việc bắt, giam, khám người, khám nhà ở, khám đồ vật do Hội đồng Chánh phủ ban hành Số hiệu: 02/SL Loại văn bản: Sắc luật Nơi ban hành: Hội đồng Chính phủ Người ký: Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Hữu...
Ban hành:
  15/03/1976
Hiệu lực:
  30/03/1976
Trạng thái:
  Không còn phù hợp
< 1 2 3 4 5 6 >