TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Tuyên bố về phát triển và tiến bộ xã hội, 1969 Tuyên bố về phát triển và tiến bộ xã hội, 1969 Số hiệu: 2542/NQ Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 11/12/1969 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã...
Ban hành:
  11/12/1969
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị Số hiệu: 2200/NQ Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: Ngày ban hành: 16/12/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: ...
Ban hành:
  16/12/1966
Hiệu lực:
  23/03/1976
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc Công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc Số hiệu: 2106A/NQ Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 21/12/1965 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang...
Ban hành:
  21/12/1965
Hiệu lực:
  04/01/1969
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị định thư về vị thế của người tị nạn, 1967 Nghị định thư về vị thế của người tị nạn, 1967 Số hiệu: 1186/NQ Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 18/11/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  18/11/1966
Hiệu lực:
  04/10/1967
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Khuyến nghị về đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1965 Khuyến nghị về đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1965 Số hiệu: Khongso/2018/NQ Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/11/1965 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang...
Ban hành:
  01/11/1965
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị định thư thiết lập một Ủy ban hòa giải có trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp cho bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa các quốc gia thành viên Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo dục Nghị định thư thiết lập một Ủy ban hòa giải có trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp cho bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh giữa các quốc gia thành viên Công ước về chống phân biệt đối xử trong Giáo...
Ban hành:
  10/12/1962
Hiệu lực:
  24/10/1968
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Công ước về kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1962 Công ước về kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1962 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 07/11/1962 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang...
Ban hành:
  07/11/1962
Hiệu lực:
  09/12/1964
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 1803 (XVII) ngày 14/12/1962 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc về "chủ quyền vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên" Nghị quyết 1803 (XVII) ngày 14/12/1962 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc về "chủ quyền vĩnh viễn đối với tài nguyên thiên nhiên" Số hiệu: 1803/NQ Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Liên hợp quốc Người ký: *** ...
Ban hành:
  14/12/1962
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Công ước quốc tế các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, 1966 Công ước quốc tế các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá, 1966 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 16/12/1966 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập...
Ban hành:
  16/12/1966
Hiệu lực:
  03/01/1976
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Công ước giao thông đường bộ Công ước giao thông đường bộ Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 08/11/1968 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  08/11/1968
Hiệu lực:
  20/08/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >