TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Thông tư 33-LĐ/TT năm 1958 hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Công đoàn trong các xí nghiệp, cơ quan trường học nhà nước và cơ quan đoàn thể Nhân dân do Bộ Lao động ban hành Thông tư 33-LĐ/TT năm 1958 hướng dẫn thi hành một số điều khoản của Luật Công đoàn và Nghị định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật Công đoàn trong các xí nghiệp, cơ quan trường học nhà nước và...
Ban hành:
  27/12/1958
Hiệu lực:
  27/12/1958
Trạng thái:
  Không còn phù hợp
2 Công ước về chống phân biệt đối xử trong giáo dục, 1960 Công ước về chống phân biệt đối xử trong giáo dục, 1960 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 14/12/1960 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình...
Ban hành:
  14/12/1960
Hiệu lực:
  22/05/1962
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Tuyên bố về trao trả độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa, 1960 Tuyên bố về trao trả độc lập cho các nước và dân tộc thuộc địa, 1960 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/04/1960 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập...
Ban hành:
  01/04/1960
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Công ước về vị thế của người không quốc tịch, 1954 Công ước về vị thế của người không quốc tịch, 1954 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 28/09/1954 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình...
Ban hành:
  28/09/1954
Hiệu lực:
  06/06/1960
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị định thư sửa đổi Công ước về Nô lệ 1926 Nghị định thư sửa đổi Công ước về Nô lệ 1926 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 23/10/1953 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã...
Ban hành:
  23/10/1953
Hiệu lực:
  07/12/1953
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951 Công ước về vị thế của người tị nạn, 1951 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Công ước Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 28/07/1951 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  28/07/1951
Hiệu lực:
  22/04/1954
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952 Công ước về các quyền chính trị của phụ nữ, 1952 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Công ước Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 20/12/1952 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã...
Ban hành:
  20/12/1952
Hiệu lực:
  07/07/1954
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân, 1955 Các quy tắc tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân, 1955 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 31/07/1957 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình...
Ban hành:
  31/07/1957
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Tuyên bố của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em 1959 Tuyên bố của Liên Hợp quốc về quyền trẻ em 1959 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Liên hợp quốc Người ký: *** Ngày ban hành: 20/11/1959 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã...
Ban hành:
  20/11/1959
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Chỉ thị 197 CT/TW năm 1960 về công tác thiếu niên nhi đồng do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 197 CT/TW năm 1960 về công tác thiếu niên nhi đồng do Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Số hiệu: 197CT/TW Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Ban Bí thư Trung ương Đảng Người ký: Nguyễn Duy Trinh Ngày ban hành: 19/03/1960 Ngày hiệu lực: ...
Ban hành:
  19/03/1960
Hiệu lực:
  19/03/1960
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >