TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Sắc lệnh 69-SL năm 1950 về đổi tên Nha Lâm-chính và Nha Thú-y Mục-súc Ngư-nghiệp thuộc Bộ Canh nông do Chủ tịch nước ban hành Sắc lệnh 69-SL năm 1950 về đổi tên Nha Lâm-chính và Nha Thú-y Mục-súc Ngư-nghiệp thuộc Bộ Canh nông do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 69-SL Loại văn bản: Sắc lệnh Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Hồ Chí Minh Ngày ban...
Ban hành:
  14/05/1950
Hiệu lực:
  14/05/1950
Trạng thái:
  Không còn phù hợp
2 Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác, 1949 Công ước về trấn áp việc buôn bán người và bóc lột mại dâm người khác, 1949 Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 02/12/1949 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang...
Ban hành:
  02/12/1949
Hiệu lực:
  25/07/1951
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Công ước 98 năm 1949 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể Công ước 98 năm 1949 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể Số hiệu: 98 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/07/1949 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số...
Ban hành:
  01/07/1949
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Công ước 95 năm 1949 về bảo vệ tiền lương Công ước 95 năm 1949 về bảo vệ tiền lương Số hiệu: 95 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 01/07/1949 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  01/07/1949
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Công ước 87 năm 1948 quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức Công ước 87 năm 1948 quyền tự do hiệp hội và về việc bảo vệ quyền được tổ chức Số hiệu: 87 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 09/07/1948 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập...
Ban hành:
  09/07/1948
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Công ước 78 năm 1946 về kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên làm việc trong các công việc phi công nghiệp Công ước 78 năm 1946 về kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên làm việc trong các công việc phi công nghiệp Số hiệu: 78 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 09/10/1946 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: ...
Ban hành:
  09/10/1946
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Công ước 77 năm 1946 về kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên làm việc trong công nghiệp Công ước 77 năm 1946 về kiểm tra y tế cho trẻ em và thiếu niên làm việc trong công nghiệp Số hiệu: 77 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 09/10/1946 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công...
Ban hành:
  09/10/1946
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Công ước 81 năm 1947 về thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại Công ước 81 năm 1947 về thanh tra lao động trong công nghiệp và thương mại Số hiệu: 81 Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 11/07/1947 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình...
Ban hành:
  11/07/1947
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Công ước về công nhận quốc tế các quyền đối với tầu bay Công ước về công nhận quốc tế các quyền đối với tầu bay Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 19/06/1948 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình...
Ban hành:
  19/06/1948
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948) Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền (1948) Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 10/12/1948 Ngày hiệu lực: Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật Tình trạng: Đã biết
Ban hành:
  10/12/1948
Hiệu lực:
 
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >