TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 1842/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1842/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1842/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  22/08/2016
Hiệu lực:
  22/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Quyết định 1841/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1841/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1841/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  22/08/2016
Hiệu lực:
  22/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Quyết định 1840/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1840/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1840/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  22/08/2016
Hiệu lực:
  22/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 1830/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1830/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1830/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  22/08/2016
Hiệu lực:
  22/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 1764/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1764/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1764/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/08/2016
Hiệu lực:
  18/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 1763/QĐ-CTN năm 2016 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1763/QĐ-CTN năm 2016 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1763/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/08/2016
Hiệu lực:
  18/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 1757/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1757/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1757/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/08/2016
Hiệu lực:
  18/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 1762/QĐ-CTN năm 2016 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1762/QĐ-CTN năm 2016 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1762/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/08/2016
Hiệu lực:
  18/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 1761/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1761/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1761/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/08/2016
Hiệu lực:
  18/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 1760/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1760/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1760/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 18/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/08/2016
Hiệu lực:
  18/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >