TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 1922/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1922/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1922/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Quyết định 1921/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1921/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1921/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Quyết định 1919/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1919/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1919/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 1920/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1920/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1920/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 1918/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1918/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1918/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 1917/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1917/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1917/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 1916/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1916/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1916/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 1915/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1915/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1915/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 1914/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1914/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1914/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 1843/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1843/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1843/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 22/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  22/08/2016
Hiệu lực:
  22/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >