TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 2032/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2032/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2032/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  19/09/2016
Hiệu lực:
  19/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Quyết định 2031/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2031/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2031/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  19/09/2016
Hiệu lực:
  19/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Quyết định 2030/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2030/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2030/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  19/09/2016
Hiệu lực:
  19/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 2029/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2029/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2029/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  19/09/2016
Hiệu lực:
  19/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2230/2016/QĐ-CTN về đặc xá năm 2016 do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2230/2016/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang...
Ban hành:
  17/10/2016
Hiệu lực:
  17/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 1927/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1927/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1927/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 1926/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1926/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1926/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 1925/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1925/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1925/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 1924/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1924/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1924/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 1923/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 1923/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 1923/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 06/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  06/09/2016
Hiệu lực:
  06/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 >