TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 2108/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2108/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2108/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  27/09/2016
Hiệu lực:
  27/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Quyết định 2107/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2107/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2107/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  27/09/2016
Hiệu lực:
  27/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2106/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2106/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  27/09/2016
Hiệu lực:
  27/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 2105/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2105/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2105/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  27/09/2016
Hiệu lực:
  27/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 2104/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2104/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2104/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  27/09/2016
Hiệu lực:
  27/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 2103/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2103/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2103/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 27/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  27/09/2016
Hiệu lực:
  27/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 2231/QĐ-CTN năm 2016 về thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2231/QĐ-CTN năm 2016 về thành lập Hội đồng tư vấn đặc xá do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2231/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 17/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã...
Ban hành:
  17/10/2016
Hiệu lực:
  17/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 2035/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2035/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2035/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  19/09/2016
Hiệu lực:
  19/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 2034/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2034/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2034/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  19/09/2016
Hiệu lực:
  19/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 2033/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2033/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2033/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 19/09/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  19/09/2016
Hiệu lực:
  19/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 >