TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 2147/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2147/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2147/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  07/10/2016
Hiệu lực:
  07/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Quyết định 2146/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2146/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2146/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  07/10/2016
Hiệu lực:
  07/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Quyết định 2145/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2145/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2145/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  07/10/2016
Hiệu lực:
  07/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 2144/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2144/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2144/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  07/10/2016
Hiệu lực:
  07/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 2143/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2143/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2143/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  07/10/2016
Hiệu lực:
  07/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 2142/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2142/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2142/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  07/10/2016
Hiệu lực:
  07/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 2141/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2141/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2141/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 07/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  07/10/2016
Hiệu lực:
  07/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 2112/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2112/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2112/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  03/10/2016
Hiệu lực:
  03/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 2111/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2111/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2111/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  03/10/2016
Hiệu lực:
  03/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 2110/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Quyết định 2110/QĐ-CTN năm 2016 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành Số hiệu: 2110/QĐ-CTN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Chủ tịch nước Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 03/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  03/10/2016
Hiệu lực:
  03/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >