TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí Số hiệu: 120/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 23/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công...
Ban hành:
  23/08/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
2 Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020 Số hiệu: 121/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn...
Ban hành:
  24/08/2016
Hiệu lực:
  10/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Số hiệu: 153/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  14/11/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
4 Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm Số hiệu: 103/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết ...
Ban hành:
  01/07/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2016 sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định về Vận chuyển hàng không ký năm 1994 giữa Việt Nam - Nhật Bản do Chính phủ ban hành Nghị quyết 72/NQ-CP năm 2016 sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định về Vận chuyển hàng không ký năm 1994 giữa Việt Nam - Nhật Bản do Chính phủ ban hành Số hiệu: 72/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: ...
Ban hành:
  16/08/2016
Hiệu lực:
  16/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Số hiệu: 108/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/07/2016 Ngày hiệu...
Ban hành:
  01/07/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành Số hiệu: 69/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: ...
Ban hành:
  03/08/2016
Hiệu lực:
  03/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ma-xê-đô-ni-a do Chính phủ ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Việt Nam và Ma-xê-đô-ni-a do Chính phủ ban hành Số hiệu: 68/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban...
Ban hành:
  03/08/2016
Hiệu lực:
  03/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành Nghị quyết 65/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam và Bê-la-rút do Chính phủ ban hành Số hiệu: 65/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi...
Ban hành:
  27/07/2016
Hiệu lực:
  27/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam - Nga do Chính phủ ban hành Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ Việt Nam giữa Việt Nam - Nga do Chính phủ ban hành Số hiệu: 66/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính...
Ban hành:
  27/07/2016
Hiệu lực:
  27/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >