TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ Số hiệu: 138/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 01/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công...
Ban hành:
  01/10/2016
Hiệu lực:
  01/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019 Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019 Số hiệu: 133/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính...
Ban hành:
  01/09/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2018 Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2018 Số hiệu: 132/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người...
Ban hành:
  01/09/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 Số hiệu: 131/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người...
Ban hành:
  01/09/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018 Số hiệu: 130/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ ...
Ban hành:
  01/09/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018 Số hiệu: 129/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: ...
Ban hành:
  01/09/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018 Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018 Số hiệu: 128/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ ...
Ban hành:
  01/09/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018 Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018 Số hiệu: 127/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị...
Ban hành:
  01/09/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Số hiệu: 135/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  09/09/2016
Hiệu lực:
  15/11/2016
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
10 Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Số hiệu: 136/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người...
Ban hành:
  09/09/2016
Hiệu lực:
  30/10/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 >