TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 NGHỊ ĐỊNH 91/2016/NÐ-CP VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ Nghị định 91/2016/NĐ-CP quy định về sản xuất, sang chai đóng gói, kiểm nghiệm, khảo nghiệm, lưu hành, mua bán, vận chuyển và xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.     1. Sản xuất chế...
Ban hành:
  01/07/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  còn hiệu lực
2 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Ngày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự, công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên lãnh thổ Việt Nam.     1....
Ban hành:
  01/07/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  còn hiệu lực
3 Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Nghị quyết 100/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 Số hiệu: 100/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 18/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công...
Ban hành:
  18/11/2016
Hiệu lực:
  18/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Số hiệu: 154/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 16/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: ...
Ban hành:
  16/11/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
5 Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ Số hiệu: 150/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 11/11/2016 ...
Ban hành:
  11/11/2016
Hiệu lực:
  15/12/2016
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
6 Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng Số hiệu: 142/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 14/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập...
Ban hành:
  14/10/2016
Hiệu lực:
  01/12/2016
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
7 Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2016 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic do Chính phủ ban hành Nghị quyết 99/NQ-CP năm 2016 về ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN đối với báo cáo nghiên cứu tương đương sinh học của thuốc generic do Chính phủ ban hành Số hiệu: 99/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ ...
Ban hành:
  08/11/2016
Hiệu lực:
  08/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng Số hiệu: 144/2016/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: ...
Ban hành:
  01/11/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
9 Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Man-ta do Chính phủ ban hành Nghị quyết 96/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam và Man-ta do Chính phủ ban hành Số hiệu: 96/NQ-CP Loại văn...
Ban hành:
  02/11/2016
Hiệu lực:
  02/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016 Nghị quyết 97/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016 Số hiệu: 97/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 04/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đang cập nhật ...
Ban hành:
  04/11/2016
Hiệu lực:
  04/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >