TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị quyết 889/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 889/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập thị xã Điện Bàn và 07 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 889/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường...
Ban hành:
  11/03/2015
Hiệu lực:
  11/03/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Nghị quyết 218-NQ/UBTVQH9 năm 1994 về trang phục đối với các toà án, giấy chứng minh thẩm phán và hội thẩm do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 218-NQ/UBTVQH9 năm 1994 về trang phục đối với các toà án, giấy chứng minh thẩm phán và hội thẩm do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 218-NQ/UBTVQH9 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ...
Ban hành:
  25/08/1994
Hiệu lực:
  25/08/1994
Trạng thái:
  Hết hiệu lực: 24/01/2003
3 Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 916/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 916/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: ...
Ban hành:
  05/05/2015
Hiệu lực:
  05/05/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 929/2015/UBTVQH13 năm 2015 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 929/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc...
Ban hành:
  14/05/2015
Hiệu lực:
  14/05/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị quyết 958/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 958/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 958/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người...
Ban hành:
  28/05/2015
Hiệu lực:
  01/06/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH13 năm 2015 phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH13 năm 2015 phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  28/05/2015
Hiệu lực:
  01/06/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 954/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 954/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 954/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị...
Ban hành:
  28/05/2015
Hiệu lực:
  01/06/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 953/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 953/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập Viện kiểm sát nhân dân cấp cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 953/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng ...
Ban hành:
  28/05/2015
Hiệu lực:
  01/06/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 952/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban...
Ban hành:
  28/05/2015
Hiệu lực:
  28/05/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 951/NQ-UBTVQH13 năm 2015 phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 951/NQ-UBTVQH13 năm 2015 phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  28/05/2015
Hiệu lực:
  01/06/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >