TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị quyết 1050/2015/UBTVQH13 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1050/2015/UBTVQH13 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1050/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc...
Ban hành:
  09/10/2015
Hiệu lực:
  01/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Số hiệu: 11/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: Pháp lệnh Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 08/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã...
Ban hành:
  08/03/2016
Hiệu lực:
  01/09/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Nghị Quyết 1023/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị Quyết 1023/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1023/NQ-UBTVQH13 Loại văn...
Ban hành:
  28/08/2015
Hiệu lực:
  28/08/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Ủy ban...
Ban hành:
  19/08/2015
Hiệu lực:
  19/08/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 về thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công và thành lập thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên do Ủy ba Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH13 về thành lập thị xã Phổ Yên và 04 phường thuộc thị xã Phổ Yên, điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên để thành lập phường Lương Sơn thuộc thị xã Sông Công...
Ban hành:
  15/05/2015
Hiệu lực:
  15/05/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 892/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc thị xã Bắc Kạn và thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 892/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết ...
Ban hành:
  11/03/2015
Hiệu lực:
  11/03/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập thị xã Đông Triều và 06 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 891/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập thị xã Đông Triều và 06 phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 891/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban...
Ban hành:
  11/03/2015
Hiệu lực:
  11/03/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 973/2015/UBTVQH13 sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11; sửa đổi Ngh Nghị quyết 973/2015/UBTVQH13 sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm...
Ban hành:
  14/07/2015
Hiệu lực:
  14/07/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH13 năm 2015 thành lập Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH13 năm 2015 thành lập Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 957/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ...
Ban hành:
  28/05/2015
Hiệu lực:
  28/05/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 972/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 972/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 972/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc...
Ban hành:
  13/07/2015
Hiệu lực:
  13/07/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 8 >