TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1129/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị...
Ban hành:
  14/01/2016
Hiệu lực:
  14/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về Cơ chế quản lý tài chính, biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về Cơ chế quản lý tài chính, biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1094/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban...
Ban hành:
  18/12/2015
Hiệu lực:
  18/12/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Nghị quyết 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1083/2015/UBTVQH13 về chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018 và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số...
Ban hành:
  16/12/2015
Hiệu lực:
  01/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị quyết 1076/NQ-UBTVQH13 năm 2015 thành lập Đoàn giám sát “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển giai đoạn tới, trong đó chú Nghị quyết 1076/NQ-UBTVQH13 năm 2015 thành lập Đoàn giám sát “Hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2005-2015 và...
Ban hành:
  15/12/2015
Hiệu lực:
  15/12/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị quyết 1074/2015/UBTVQH13 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1074/2015/UBTVQH13 quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1074/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh...
Ban hành:
  11/12/2015
Hiệu lực:
  11/12/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH13 năm 2015 kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH13 năm 2015 kết quả giám sát và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1059/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị...
Ban hành:
  09/11/2015
Hiệu lực:
  09/11/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về định hướng, nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1052/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban...
Ban hành:
  24/10/2015
Hiệu lực:
  24/10/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH13 năm 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH13 năm 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải để thành lập thị xã Duyên Hải và 02 phường thuộc thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban...
Ban hành:
  15/05/2015
Hiệu lực:
  15/05/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 năm 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 903/NQ-UBTVQH13 năm 2015 điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 06 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 903/NQ-UBTVQH13 Loại văn...
Ban hành:
  10/04/2015
Hiệu lực:
  10/04/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và năm 2015, 2016 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và năm 2015, 2016 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1033/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban...
Ban hành:
  30/09/2015
Hiệu lực:
  30/09/2015
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 7 >