TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Kế hoạch 1054/KH-UBTVQH13 năm 2016 giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch 1054/KH-UBTVQH13 năm 2016 giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban thường vụ...
Ban hành:
  05/03/2016
Hiệu lực:
  05/03/2016
Trạng thái:
  Không xác định
2 Nghị quyết 1170/2016/NQ-UBTVQH13 Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội Nghị quyết 1170/2016/NQ-UBTVQH13 Quy chế hoạt động đối ngoại của Quốc hội Số hiệu: 1170/2016/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 17/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày...
Ban hành:
  17/03/2016
Hiệu lực:
  17/03/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Nghị quyết 1135/2016/UBTVQH13 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1135/2016/UBTVQH13 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1135/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: ...
Ban hành:
  22/01/2016
Hiệu lực:
  22/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13 về Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13 về Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội Số hiệu: 1075/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết ...
Ban hành:
  11/12/2015
Hiệu lực:
  01/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân d Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 quy định chi tiết, hướng dẫn về tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu...
Ban hành:
  18/01/2016
Hiệu lực:
  18/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban...
Ban hành:
  16/01/2016
Hiệu lực:
  16/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1130/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: ...
Ban hành:
  14/01/2016
Hiệu lực:
  14/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 1093/2015/UBTVQH13 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1093/2015/UBTVQH13 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban thư ký do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1093/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn...
Ban hành:
  21/12/2015
Hiệu lực:
  01/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 về Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1084/2015/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: ...
Ban hành:
  10/12/2015
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13 thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1097/2015/UBTVQH13 ...
Ban hành:
  22/12/2015
Hiệu lực:
  01/01/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
< 1 2 3 4 5 6 >