TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 năm 2016 về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo d Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 năm 2016 về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển khoa học, công nghệ nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giai đoạn 2015-2020, trong đó chú trọng đẩy...
Ban hành:
  02/11/2016
Hiệu lực:
  02/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 266/2016/UBTVQH14 Loại văn bản: Nghị...
Ban hành:
  04/10/2016
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  Chưa có hiệu lực
3 Báo cáo 984/BC-UBTVQH13 kết quả giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội Báo cáo 984/BC-UBTVQH13 kết quả giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội Số hiệu: 984/BC-UBTVQH13 Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Uỷ ban Thường...
Ban hành:
  05/11/2015
Hiệu lực:
  05/11/2015
Trạng thái:
  Không xác định
4 Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 năm 2016 thực hiện Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 năm 2016 thực hiện Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 234/NQ-UBTVQH14 ...
Ban hành:
  24/08/2016
Hiệu lực:
  24/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Nghị quyết 231/NQ-UBTVQH14 năm 2016 về tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 231/NQ-UBTVQH14 năm 2016 về tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân do Ủy ban thường vụ Quốc...
Ban hành:
  22/08/2016
Hiệu lực:
  22/08/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Nghị quyết 1214/2016/UBTVQH13 về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1214/2016/UBTVQH13 về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1214/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban...
Ban hành:
  13/06/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1213/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân ...
Ban hành:
  13/06/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1211/2016/UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Uỷ ban Thường vụ Quốc...
Ban hành:
  25/05/2016
Hiệu lực:
  25/05/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Hướng dẫn 1138/HD-UBTVQH13 năm 2016 về nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Hướng dẫn 1138/HD-UBTVQH13 năm 2016 về nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1138/HD-UBTVQH13 Loại văn bản: Hướng dẫn Nơi ban hành: Uỷ ban Thường...
Ban hành:
  03/06/2016
Hiệu lực:
  03/06/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Số hiệu: 1206/2016/NQ-UBTVQH13 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban...
Ban hành:
  13/05/2016
Hiệu lực:
  01/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >