TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Quyết định 2220/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2220/QĐ-TTg năm 2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: ...
Ban hành:
  17/11/2016
Hiệu lực:
  17/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
2 Quyết định 2190/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2190/QĐ-TTg năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2190/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam ...
Ban hành:
  15/11/2016
Hiệu lực:
  15/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
3 Quyết định 2192/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2192/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2192/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ ...
Ban hành:
  15/11/2016
Hiệu lực:
  15/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
4 Quyết định 2187/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2187/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2187/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Vương...
Ban hành:
  15/11/2016
Hiệu lực:
  15/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
5 Quyết định 2193/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2193/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2193/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn...
Ban hành:
  16/11/2016
Hiệu lực:
  16/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
6 Quyết định 2183/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2183/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2183/QĐ-TTg Loại văn bản: ...
Ban hành:
  14/11/2016
Hiệu lực:
  14/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2185/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2185/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng...
Ban hành:
  14/11/2016
Hiệu lực:
  14/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 2188/QĐ-TTg năm 2016 quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2188/QĐ-TTg năm 2016 quy định việc thanh toán thuốc kháng vi-rút HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ người sử dụng thuốc kháng vi-rút HIV do Thủ tướng...
Ban hành:
  15/11/2016
Hiệu lực:
  15/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Quyết định 2177/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2177/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Điều lệ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2177/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn...
Ban hành:
  11/11/2016
Hiệu lực:
  11/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Quyết định 2140/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2140/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2140/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng...
Ban hành:
  08/11/2016
Hiệu lực:
  08/11/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >