TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản pháp luật theo tìm kiếm
STT Văn bản Trích yếu Ngày/Trạng thái
1 Bộ luật dân sự năm 2015 Bộ luật dân sự 2015 gồm 6 Phần, 27 Chương, 689 Điều (Thay vì Bộ luật dân sự 2005 là 7 Phần, 36 Chương, 777 Điều). Cấu trúc Bộ luật dân sự năm 2015 có phần khác biệt BLDS cũ, được sắp xếp như sau: Phần thứ nhất: Quy định chung Chương I: Những quy định...
Ban hành:
  24/11/2015
Hiệu lực:
  01/01/2017
Trạng thái:
  còn hiệu lực
2 Bộ luật Hình sự 2015 Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều). Cấu trúc Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều thay đổi so với BLHS cũ như sau: Phần thứ nhất: Những quy định chung Chương I. Điều khoản cơ...
Ban hành:
  27/11/2015
Hiệu lực:
  01/01/2018
Trạng thái:
  chưa có hiệu lực
3 Luật Thương mại năm 2005
Ban hành:
  14/06/2005
Hiệu lực:
  01/01/2006
Trạng thái:
  còn hiệu lực
4 Luật sở hữu trí tuệ 2005
Ban hành:
  29/11/2005
Hiệu lực:
  01/07/2006
Trạng thái:
  còn hiệu lực
5 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ SỬA ĐỔI 2009 Số hiệu: 36/2009/QH12 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 19/06/2009 Ngày hiệu lực: 01/01/2010 Ngày công báo: 12/08/2009 Số công...
Ban hành:
  19/06/2009
Hiệu lực:
  01/01/2010
Trạng thái:
  còn hiệu lực
6 Nghị quyết 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Quốc hội ban hành Nghị quyết 21/2016/QH14 điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 do Quốc hội ban hành Số hiệu: 21/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban...
Ban hành:
  29/07/2016
Hiệu lực:
  29/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
7 Nghị quyết 20/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” do Quốc hội ban hành Nghị quyết 20/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016” do Quốc hội ban hành Số hiệu: 20/2016/QH14 Loại văn...
Ban hành:
  28/07/2016
Hiệu lực:
  28/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
8 Quyết định 19/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” do Quốc hội ban hành Quyết định 19/2016/QH14 thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016” do Quốc hội ban hành Số hiệu: 19/2016/QH14 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Quốc hội ...
Ban hành:
  28/07/2016
Hiệu lực:
  28/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
9 Nghị quyết 14/2016/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017 Nghị quyết 14/2016/QH14 về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017 Số hiệu: 14/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết Ngày công báo: Đã biết ...
Ban hành:
  27/07/2016
Hiệu lực:
  27/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
10 Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017 do Quốc hội ban hành Nghị quyết 22/2016/QH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và 2017 do Quốc hội ban hành Số hiệu: 22/2016/QH14 Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân Ngày ban hành: 29/07/2016 Ngày...
Ban hành:
  29/07/2016
Hiệu lực:
  29/07/2016
Trạng thái:
  Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 >